הילה

Primary tabs

רעיונות

יישום המלצות ועדת שטאובר באמצעות הכשרה - "נשים מנהלות שינוי"

29
Vote up!

המודל המוצע מספק מענה להתמודדות עם החסמים העומדים בפני נשים (שבשליטתן ושלא בשליטתן) ועל ידי כך להעלות את שעור הנשים במשרות בכירות מ- 38% ל- 50%.

יישום המלצות ועדת שטאובר באמצעות הכשרה - "נשים מנהלות שינוי"

29
Vote up!

המודל המוצע מספק מענה להתמודדות עם החסמים העומדים בפני נשים (שבשליטתן ושלא בשליטתן) ועל ידי כך להעלות את שעור הנשים במשרות בכירות מ- 38% ל- 50%.