yafitc10

Primary tabs

רעיונות

חוק שמחייב שכר שווה לגבר ואישה ע"פ אותם קריטריונים

1
Vote up!

חוק שמחייב להעניק שכר שווה לגבר ואישה ע"פ אותם קריטריונים שייקבעו, כגון : השכלה, ניסיון תעסוקתי וותק ועוד ..
במצב שבו הקריטריונים שונים יש לקבוע מקדם ורק על פיו ייקבע השכר. ברגע שיש מקדם ניתן למדוד אותם .
לדוגמא : שכר של תפקיד X הינו 10,000 ש"ח.