Advab

Primary tabs

רעיונות

אפליה מתקנת, מתן תמריצים יחודיים, יצירת סביבה תומכת משפחה והשקעה בדור הצעיר

0
Vote up!

אני מאמינה בשיטה הישנה של אפליה מתקנת. פשוט לתעדף מועמדות נשים. בהתחלה זה אולי יהיה מלאכותי שיש יותר נשים בדרג הניהול אך לאט לאט זה יהפוך לנורמה והנוף ישתנה כך שזה כבר לא יהיה חריג שנשים מגיעות לדרגי ניהול. כשגברים מנהלים יש להם נטייה לבחור בגברים למשרות ניהול.

יישום המלצות ועדת שטאובר באמצעות הכשרה - "נשים מנהלות שינוי"

29
Vote up!

המודל המוצע מספק מענה להתמודדות עם החסמים העומדים בפני נשים (שבשליטתן ושלא בשליטתן) ועל ידי כך להעלות את שעור הנשים במשרות בכירות מ- 38% ל- 50%.