חוק שמחייב שכר שווה לגבר ואישה ע"פ אותם קריטריונים

Tue 12.7.2016 9:47 am

משימה:

השאלה: כיצד ניתן לגרום לכך שיהיו 50% נשים בעתודות הניהול של שירות המדינה?

חוק שמחייב להעניק שכר שווה לגבר ואישה ע"פ אותם קריטריונים שייקבעו, כגון : השכלה, ניסיון תעסוקתי וותק ועוד ..
במצב שבו הקריטריונים שונים יש לקבוע מקדם ורק על פיו ייקבע השכר. ברגע שיש מקדם ניתן למדוד אותם .
לדוגמא : שכר של תפקיד X הינו 10,000 ש"ח.
להשכלה ניתן מקדם של 10% - במידה ולגבר יש תואר שני ולאישה תואר ראשון רק אז בלבד יינתן לגבר שכר של 11,000 ש"ח.
לניסיון תעסוקתי מקדם של 20% - כנ"ל.

בשל פערי השכר הלא רציונליים לנשים יש מעין חסם ולמעשה הן מוותרות לעצמן. אין לי ספק שככל שהפער יצמצם והנושא יטופל מהשורש (רגולציה)
יותר ויותר נשים יפרצו את המעגל הזה ואף יתמודדו לתפקידים בכירים יותר .
כמובן שמי שלא יעמוד בחוק הנ"ל ניתן יהיה לאכוף את החוק באמצעות הגורמים הרלוונטיים .

Vote

1
Vote up!
1Vote
484
צפיות
0
תגובות
0
Dislikes